Background

Gospodarka odpadami. Nasze wsparcie - gwarancja środowiskowa kaucyjna

Gospodarka odpadami. Nasze wsparcie – gwarancja środowiskowa kaucyjna

Gospodarka odpadami. Nasze wsparcie – gwarancja środowiskowa kaucyjna

W lutym 2019 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów.

Dla firm zajmujących się gospodarką odpadami oznacza to konieczność posiadania gwarancji ubezpieczeniowych.

Wnioski o dostosowanie posiadanych zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami należy składać do 5 września 2019 roku.

Niewykonanie przez przedsiębiorcę, wytwórcę czy firmę gospodarującą odpadami będzie groziło określonymi w prawie sankcjami.

 

Firmy będą musiały dostosować się do nowych obowiązków

Po pierwsze dostosować się do przepisów dotyczących wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów.

Po drugie w drugiej połowie sierpnia muszą zostać zdrożone przepisy dotyczące wymagań przeciwpożarowych dla miejsc magazynowania odpadów.

Po trzecie dostosować pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Przypominamy: termin wdrożenia pozwoleń mija w dniu 5 września 2019 roku.

 

Nowelizacja i obowiązek zabezpieczenia roszczeń dotyczy:
– przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
– przedsiębiorstw magazynujących pojazdy wycofane z eksploatacji
– przedsiębiorstw zbierających odpady niesegregowane
– przedsiębiorstw przetwarzających odpady palne
– przedsiębiorstw magazynujących oleje odpadowe

 

Gwarancja środowiskowa

Rozwiązaniem, które ułatwi firmom funkcjonowanie w nowych przepisach i obowiązkach jest ubezpieczenie dla firm, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska

 

Firma Professional Broker Sp. z o. o. ma dla Państwa konkretną propozycję pomocy:

– oferujemy rozwiązania pozwalające uniknąć ogromnych kosztów

– dzięki naszym rozwiązaniom klienci unikną „zamrożenia” gotówki

– nasze polisy pozwalają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

– nasze polisy pomagają w uzyskaniu wymaganych zezwoleń

 

Abyśmy mogli stworzyć wstępną ofertę dla Państwa firmy niezbędne jest przesłanie do nas odpowiedzi na kilka pytań:

 

Jaki jest wnioskowany limit magazynowania odpadów?

Jaka jest wnioskowana kwota?

Jakie są wnioskowane rodzaje gwarancji?

Jakie są oczekiwane przez Państwa okresy obowiązywania gwarancji?

Jakie jest proponowane przez Państwa zabezpieczenie?

Jakie jest Państwa średnie roczne zapotrzebowanie na gwarancje?

Czy będą potrzebne gwarancje na rynki zagraniczne?

 

Do przygotowania wstępnej umowy dla Państwa firmy niezbędne jest przesłanie do nas kilku dokumentów:

– sprawozdania finansowe za ostatnie pełne trzy lata obrotowe (bilans, rzis, cash flow);

– dokumenty finansowe za 2018 rok;

– zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości, opinia banku prowadzącego rachunek bieżący oraz banku prowadzącego rachunek kredytowy;

– statut/umowa spółki.

 

Zapraszamy do kontaktu:

kontakt@professionalbroker.pl

Przeczytaj również:

Broker ubezpieczeniowy. Najważniejsze kierunki działania