Background

Najważniejsze elementy składki ubezpieczeniowej dla firmy transportowej

Najważniejsze elementy składki ubezpieczeniowej dla firmy transportowej

Najważniejsze elementy składki ubezpieczeniowej dla firmy transportowej

Ubezpieczenie dla firmy transportowej jest z jednej strony ustawowym obowiązkowym elementem, bez którego firma nie może prowadzić swojej działalności (ubezpieczenie OC pojazdów). Z drugiej strony właściwie dobrane do potrzeb danego przewoźnika ubezpieczenie chroni jego interesy, pracowników, własne mienie, przewożone towary oraz posiadane pojazdy.

Istotną sprawą przy wyborze ubezpieczenia dla firmy transportowej jest zwrócenie uwagi na to, czemu polisa ma służyć.

Nie wystarczy jedynie skupiać się na wysokości składki. Wynika z tego złudne poczucie, że dzięki temu ogranicza się koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Takie myślenie najczęściej stanowi pułapkę i w rezultacie, w przypadku wystąpienia szkody, nie zapewni odszkodowania, a tym samym znacznie podniesie koszty działalności.

Ubezpieczenie ma dotyczyć ochrony w sytuacjach związanych z zaistnieniem szkody. I właśnie wówczas duże znaczenie dla przedsiębiorcy będzie miało, czy dzięki zawartemu ubezpieczeniu ograniczone będą koszty ponoszone w razie wystąpienia szkody.

Kolejną, bardzo ważną kwestią jest to, czy uzyskamy realną, konkretną pomoc i wsparcie ubezpieczyciela przy likwidacji szkody.

W razie wystąpienia szkody dla firmy transportowej będzie miało duże znaczenie, jaki jest zakres ochrony.

Ubezpieczenia nie należy traktować jako dodatkowego, koniecznego wydatku, ale jako rzecz niezbędną dla bezpieczeństwa firmy: jej właściciela, pracowników, przewoźników i towarów.

Wybierając ubezpieczenie dla firmy transportowej, należy przeprowadzić analizę jej potrzeb.

Ubezpieczenia w ciągu 30 lat obowiązywania gospodarki rynkowej bardzo zmieniły swój kształt. Klientowi trudno się zorientować w gąszczu zapisów warunków ubezpieczenia.

Warto też pamiętać, że z reguły ubezpieczyciele w przypadku zaistnienia szkody zwracają uwagę na wszystkie elementy związane z wystąpieniem szkody i skrupulatnie sprawdzają zakresy ubezpieczenia.

Bardzo pomocne będzie tutaj profesjonalne wsparcie firmy brokerskiej, która w imieniu klienta będzie negocjować z towarzystwami ubezpieczeniowymi warunki ubezpieczenia.

Broker, zawsze działając w imieniu i na rzecz interesów klienta przeprowadzi audyt potrzeb danej firmy i skieruje do kilku towarzystw ubezpieczeniowych zapytanie o ofertę.

W wyniku negocjacji uzyska ofertę maksymalnie dopasowaną do potrzeb klienta przy zachowaniu najatrakcyjniejszych finansowo warunków ubezpieczenia.

Nie można też zapomnieć o roli i fachowym wsparciu brokera podczas likwidacji szkód, a tym bardziej przy problemach w uzyskaniu odszkodowania.

 

Wybierając składowe ubezpieczenia, należy zwrócić uwagę na:

– ubezpieczenie floty pojazdów

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy transportowej

– ubezpieczenie mienia

– ubezpieczenie NNW pracowników bądź kosztów leczenia pracowników zagranicznych

 

Przeczytaj również ważne informacje o OCP:

OCP firmy transportowej