Background

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe.

Ubezpieczenie chroni interes firmy przed ewentualnymi roszczeniami skierowanymi przeciwko niej. Każde przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności.

Ochrona OC obejmuje szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Ubezpieczenie OC może zawierać wiele dodatkowych klauzul, np. szkody poniesione przez pracowników, szkody w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, szkody spowodowane przez zarejestrowane pojazdy czy wózki widłowe.

To tylko część oferowanych przez nas produktów ubezpieczeniowych. Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie.

Ubezpieczenia OC

Formularz zgłoszeniowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Professional Broker Sp. z o.o., ul. Zakorczymska 44/1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z Polityką Prywatności, w celach marketingowych w tym oferowania ubezpieczeń. Oświadczam, że moje dane podaję dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą i jestem osobą o powyżej wskazanych danych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z 18 lipca 202 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Professional Broker Sp. z o.o. Wiem, że w każdym momencie mam możliwość odwołania swojej zgody. Odwołanie zgody jest możliwe także poprzez zgłoszenie takowej prośby pod adres mailowy biuro@professionalbroker.pl.