Broker ubezpieczeniowy. Najważniejsze kierunki działania