Background

Broker ubezpieczeniowy. Najważniejsze kierunki działania

Broker ubezpieczeniowy. Najważniejsze kierunki działania

Broker ubezpieczeniowy. Najważniejsze kierunki działania

W dzisiejszych czasach nikt się nie pyta, czy się ubezpieczać, tylko gdzie i u kogo. Na rynku działają pośrednicy ubezpieczeniowi: agent i broker ubezpieczeniowy.

Warto znać zakres kompetencji działania specjalistów obu zawodów. Zapewni to profesjonalną obsługę w pełni dostosowaną do potrzeb różnych grup Klientów. Każdy z zawodów ma określone kompetencje i narzędzia niezbędne do pracy.

Agenci ubezpieczeniowi zajmują się obsługą ubezpieczeń dla osób indywidualnych, jednoosobowych działalności gospodarczych i małych i średnich przedsiębiorstw. Działają w imieniu konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym zawarli umowę, proponując produkty ubezpieczeniowe z jego oferty. Na rynku działają również multiagencje ubezpieczeniowe, które współpracują z wieloma towarzystwami.

Broker ubezpieczeniowy jest niezależny, niezwiązany z konkretnym ubezpieczycielem i działa w imieniu swojego Klienta i jego interesy reprezentuje w kontakcie z towarzystwem ubezpieczeniowym, tworząc produkt idealnie dopasowany do jego potrzeb. Negocjuje z ubezpieczycielami ofertę dla konkretnego Klienta. Jest również odpowiedzialny wobec Klienta za rekomendację oferty. Do brokera zgłaszają się właściciele firm o różnych profilach działalności, którzy chcą ubezpieczyć majątek firmowy.

Broker, po dokładnej analizie potrzeb i preferencji Klienta, wysyła do kilku towarzystw ubezpieczeniowych pytanie o ofertę. Analizuje otrzymane informacje i porównuje oferty. Klientowi przedstawia efekty swojej pracy, wraz z rekomendacją, którą ofertę poleca mu jako najlepszą, najkorzystniejszą finansowo i jakościowo.

W swojej pracy broker ubezpieczeniowy działa w imieniu Klienta, może być jego pełnomocnikiem. Wykonuje czynności związane z zawieraniem i/lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia w imieniu, lub na rzecz Klienta.

Broker ubezpieczeniowy musi przeprowadzić audyt i należycie ocenić ryzyko klienta. To oznacza, że analizuje i ocenia dotychczasowe ubezpieczenie i rzeczywiste potrzeby Klienta. Rozpoznaje możliwe zdarzenia losowe. Określa możliwości wystąpienia maksymalnej szkody, a także pomaga w określeniu ryzyka, które klient może pozostawić jako ryzyko własne.

Broker ubezpieczeniowy rekomendując ofertę, nie może kierować się własnymi korzyściami, na przykład wysokością kurtażu (czyli wynagrodzenia wypłacanego mu przez towarzystwo ubezpieczeniowe).

Oferta musi zostać przedstawiona w formie pisemnej, oparta o rzetelną analizę produktów ubezpieczeniowych. Istotną kwestią w pracy brokera jest to, że jego współpraca z Klientem nie kończy się w momencie sprzedaży produktu ubezpieczeniowego. Broker cały czas monitoruje sytuację Klienta, kontroluje zagrożenia i nowe, atrakcyjne dla Klienta możliwości związane z interesującym go zakresem ubezpieczeń.

Broker ubezpieczeniowy służy również pomocą w przypadku wystąpienia szkody, aktywnie pomaga w jej likwidacji, pośrednicząc między Klientem a zakładem ubezpieczeń.

Żeby móc świadczyć usługi brokerskie należy spełnić określone warunki, posiadać zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej. Zawód brokera jest regulowany ustawą z dnia 22 maja 2001 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Z tytułu wykonywanej działalności broker podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Jest to też zawód, nad którym nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Podsumowując działania brokera, można stwierdzić, że jest on doradcą Klienta, analitykiem ofert i partnerem wspierającym Klienta w minimalizowaniu ryzyka i zmniejszaniu jego kosztów.

Dzięki pracy brokera Klient ma się czuć pewnie i bezpiecznie zawierając ubezpieczenie.

 

Przeczytaj również o bezpieczeństwie danych w sieci:

Cyber ubezpieczenia. Bezpieczeństwo danych w sieci