Background

O Firmie

Naszym celem było i jest stworzenie dla Klienta oferty ubezpieczeniowej na miarę niezbędnej ochrony ubezpieczeniowej oraz możliwości finansowych.

Każda oferta, którą przedstawiamy naszemu Klientowi, powstaje we współpracy z nim.

Ze względu na doświadczoną kadrę, specjalizujemy się w ofertach dotyczących:

– gwarancji finansowych,

– kredytu kupieckiego,

– szeroko rozumianego transportu,

– ochrony ubezpieczeniowej majątku firmy.

Współpracujemy z wszystkimi, liczącymi się na rynku Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Jesteśmy w stanie zaproponować najlepsze z możliwych warunki ochrony ubezpieczeniowej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Staramy się znaleźć optymalne rozwiązania dla naszych Klientów. Współpracujemy z doradcami podatkowymi, księgowymi oraz prawnikami i likwidatorami szkód, jeżeli zachodzi konieczność pomocy w sprawach formalnych.

Nasi partnerzy

client
client
client
client
client
client
client

Jak działamy. Dobre ubezpieczenia w 5 krokach.

01.

Audyt

Na życzenie Klienta dokonujemy audytu niezbędnej ochrony ubezpieczeniowej.
W czasie audytu uwzględniamy sugestie i potrzeby Klienta, wynikające z prowadzonej działalności.
Na podstawie audytu proponujemy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia.

02.

Wniosek ubezpieczeniowy

Przygotujemy wniosek ubezpieczeniowy, w którym zostaną uwzględnione ryzyka związane z działalnością Klienta oraz wykaz majątku, który ma być objęty ochroną. We wniosku znajdą miejsce dodatkowe klauzule ubezpieczeniowe związane ze specyfiką branży. Na podstawie pełnomocnictwa, którego udzielił nam Klient, skierujemy zapytanie do Ubezpieczycieli.
Broker, podpisując z Klientem pełnomocnictwo, działa wyłącznie w imieniu Klienta.

03.

Rekomendacja

Przedstawiamy Klientowi pisemną rekomendację dotyczącą wyboru ubezpieczenia. Rekomendacja to wynik analizy warunków ochrony, przedstawionych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.
Ostateczny wybór ochrony ubezpieczeniowej zawsze należy do Klienta.

04.

Dokumenty

Załatwiamy niezbędne formalności do zrealizowania ubezpieczenia (polisy, certyfikaty). Działamy w trosce o czas i komfort Klienta.

05.

Obsługa posprzedażowa

Polisy Klienta będziemy obsługiwać przez cały czas jej trwania. Monitorujemy terminy płatności, przygotujemy konieczne aneksje i cesje polis.
W razie wystąpienia szkody służymy pomocą i skutecznym wsparciem.