Background

Jak działamy. Profesjonalne ubezpieczenia dla Firm.

Jak działamy. Profesjonalne ubezpieczenia dla Firm.

Jak działamy. Profesjonalne ubezpieczenia dla Firm.

Celem działania firmy brokerskiej jest zminimalizowanie kosztów wszelkich ubezpieczeń w Firmie naszych Klientów, przy jednoczesnym zachowaniu ich jakości.

Oferujemy szeroki zestaw usług, który doceniają Nasi Klienci.

W pracy bardzo ważne jest, żeby kierować się wartościami, które mają wpływ na jakość kontaktu biznesowego.

Według Professional Broker takie wartości to profesjonalizm, skuteczność, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, ułatwienie życia i pracy, łatwy i szybki dostęp do usług, rzetelne informacje, miła obsługa.

Misją Firmy jest maksymalne ułatwienie prowadzenia biznesów naszym Klientom, co zapewniamy, oferując profesjonalnie dobrane do potrzeb ubezpieczenia.

Nasz cel to zoptymalizowanie obsługi Firm i faktyczne wsparcie w przypadku wystąpienia szkody.

Ponieważ zależy nam na zadowoleniu Klientów, usługi Professional Broker obejmują szeroki zakres produktów, są spersonalizowane i przygotowywane przez ekspertów w swoich dziedzinach.

 

Nasze najważniejsze działania można ująć w 5 konkretnych krokach:

 

  1. Przeprowadzamy audyt dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej Klienta. W naszej pracy jesteśmy zorientowani na to, żeby świadczone usługi spełniały oczekiwania i były adekwatne do realnych potrzeb. Dlatego pierwszym i najważniejszym krokiem jest rozpoznanie tego, jakiego ubezpieczenia Klient potrzebuje, a jakie aktualnie posiada. Wskazujemy czy obecne ubezpieczenie należycie zabezpiecza majątek i działalność Klienta.
  2. Przygotujemy wniosek ubezpieczeniowy, w którym umieścimy ryzyka związane z działalnością Klienta oraz wykaz majątku, który ma być objęty ochroną. We wniosku znajdą miejsce dodatkowe klauzule ubezpieczeniowe związane ze specyfiką branży. Na podstawie umocowania naszego Klienta skierujemy zapytania do Ubezpieczycieli. Broker, podpisując z Klientem pełnomocnictwo, działa w imieniu Klienta.
  3. Przedstawiamy Klientowi pisemną rekomendację dotyczącą wyboru ubezpieczenia. Rekomendacja jest podsumowaniem przeprowadzonej analizy przedstawionych przez ubezpieczycieli ofert. Dokonując rekomendacji, kierujemy się uzgodnionymi z Klientem wytycznymi i jak najkorzystniejszym zakresem ubezpieczenia przy zachowaniu rynkowej wysokości składki. Wspólnie z Klientem dokonujemy wyboru najlepszej oferty ubezpieczenia.
  4. Wystawiamy dokumenty niezbędne do realizacji ubezpieczenia (polisy, certyfikaty). Wykonujemy skrupulatnie wszystkie formalności w trosce o czas i komfort Klienta, który otrzymuje finalny produkt.
  5. Polisę Klienta będziemy obsługiwać przez cały czas jej trwania. Monitorujemy terminy płatności, przygotujemy konieczne aneksje i cesje polis.

 

W razie wystąpienia szkody służymy pomocą i skutecznym wsparciem.

Zapraszamy do współpracy!

 

Przeczytaj również:

Najważniejsze elementy składki ubezpieczeniowej dla firmy transportowej