Background

Kabotaż. Dowiedz się więcej

Kabotaż. Dowiedz się więcej

Kabotaż. Dowiedz się więcej

Co to jest kabotaż, określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dn. 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. W art. 2 (6) określa przewóz kabotażowy jako „krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem”.

Transport kabotażowy występuje wtedy, gdy firma transportowa, w ramach swojej działalności świadczy usługi transportu drogowego, nie mając siedziby w danym kraju. Dotyczy to na przykład sytuacji, kiedy przewoźnik z Polski ma zlecenie na transport towarów na terenie innego państwa (na przykład Niemiec).

 

O kabotażu mówimy więc wtedy, kiedy przewoźnik mający zarejestrowaną firmę na terenie jednego państwa, wykonuje usługi transportowe na terenie innego państwa.

 

Transport kabotażowy obwarowany jest kilkoma zasadniczymi warunkami:

 

– Przewozy kabotażowe mogą być wykonywane przez firmy transportowe wyłącznie po rozładunku w ramach przewozu międzynarodowego. Oznacza to, że doładunki są możliwe tylko na terenie kraju przewoźnika i nie są możliwe doładunki na terenie kraju, w którym realizowane jest zlecenie.

– Konieczne jest posiadanie licencji wspólnotowej przez przewoźnika.

– Jeśli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, konieczne jest posiadanie przez niego świadectwa kierowcy.

– Kabotaż musi być realizowany tym pojazdem, za pomocą którego przetransportowano ładunek do państwa przyjmującego transport.

– Podczas realizacji zlecenia firmy transportowe mogą wykonać trzy przewozy kabotażowe. Ostatni rozładunek musi mieć miejsce najpóźniej siódmego dnia po rozładunku transportu międzynarodowego.

– Firma transportowa, która planuje kabotaż bez ładunku, może w jego ramach wykonać maksymalnie jeden przewóz.

– Firma transportowa wykonująca kabotaż jest zobowiązana do posiadania listu przewozowego. Jest to niezbędny dokument i powinien zawierać następujące informacje: dane i podpis nadawcy, przewoźnika, odbiorcy ładunku, adres dostawy ładunku, jego opis i wagę, numery rejestracyjne pojazdu dokonującego kabotażu.

 

Ważne, żeby właściciel firmy przewozowej miał jest świadomość, że naruszenie przepisów przewozu kabotażowego skutkuje poważnymi sankcjami.

 

Według stosownych dokumentów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009, 2009, w przypadku naruszenia zasad przewozów kabotażowych możliwe jest:

– cofnięcie wpisów z licencji wspólnotowej,

– cofniecie licencji wspólnotowej,

– zawieszenie lub cofnięcie wydania świadectwa kierowy,

– nałożenie kar lub sankcji.

 

Żeby ułatwić firmom transportowym ochronę ich interesów, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują dodatkowe ubezpieczenie kabotażu.

Takie ubezpieczenie jest wymagane przede wszystkim na terenie Niemiec i Francji, ale też występuje w innych krajach Europy.

Ubezpieczenie kabotażu na terenie Niemiec jest szczególnie unormowane przez polskich ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie kabotażu na terenie Francji czy innych krajów jest stosunkowo proste do uzyskania, ale trzeba pamiętać o jego posiadaniu.

 

Przeczytaj również, jak działamy:

Jak działamy. Profesjonalne ubezpieczenia dla Firm.