Background

OCP firmy transportowej

OCP firmy transportowej

OCP firmy transportowej

OCP. Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika.

To ubezpieczenie, choć formalnie nie jest obowiązkowe, jest niezbędne dla funkcjonowania firmy transportowej. Bez polisy OCP żadna firma transportowa nie zrealizuje przesyłki w obrocie międzynarodowym, a i w krajowym będzie to mocno utrudnione.

Powszechnie znane OC komunikacyjne dotyczy ubezpieczenia pojazdów, ale co z przewożonym przez przewoźnika towarem?

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za przewożony ładunek. Ta odpowiedzialność wynika z przepisów krajowego prawa przewozowego (transport krajowy) i Konwencji CMR o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (transport międzynarodowy). Konwencja stanowi, że przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie pomiędzy jej przyjęciem do przewozu, do momentu jej wydania. Jest też odpowiedzialny za opóźnienie w dostawie, bez względu na okoliczności, które to spowodowały.

W konsekwencji przewoźnik, aby chronić swój interes oraz przede wszystkim swoje przedsiębiorstwo, powinien zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym oraz w ruchu krajowym.

Ubezpieczenie OCP było w przeszłości traktowane przez przewoźników jako kolejny koszt i nie zwracano na nie szczególnej uwagi poza wysokością sumy gwarancyjnej i składki ubezpieczeniowej. Jednak z czasem sytuacja uległa zmianie. Zaistniałe szkody, a zwłaszcza odmowy wypłaty odszkodowania wpłynęły na świadomość firm transportowych. Okazało się, że ilość i rodzaj zdarzeń, za jakie odpowiada przewoźnik, jest na tyle szeroki, że zawarcie właściwej polisy nie jest takie proste.

Zaistniała konieczność pomocy wyspecjalizowanych podmiotów posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Istotne jest tu wsparcie i rozpoznanie potrzeb związanych z ubezpieczeniem konkretniej firmy przewozowej. Przewoźnik musi być świadomy swojej odpowiedzialności za towar w różnych sytuacjach, które mogą wydarzyć się w czasie transportu w kraju i za granicą.

Z drugiej strony towarzystwa ubezpieczeniowe przedstawiają różnorodne oferty, nie zawsze dokładnie wyjaśniając kontekst, w jakim dokonają wypłaty ewentualnego odszkodowania.

Dlatego najlepszym wsparciem i wiedzą służy Państwu broker ubezpieczeniowy, który działając w imieniu i na rzecz swojego Klienta pomoże wybrać najkorzystniejszą ofertę, zawierającą wszystkie składowe ubezpieczenia potrzebne danemu przewoźnikowi.

 

Najistotniejsze elementy ubezpieczenia dla firmy transportowej, które musi spełniać dobra polisa OCP.

Zakres ubezpieczenia jest indywidualnie ustalany przez brokera w porozumieniu z Klientem. Zawsze jest dostosowywany do konkretnych potrzeb danej firmy. Warto jednak wstępnie wiedzieć, jakie minimalne wymogi powinna zawierać polisa OCP.

Professional Broker sugeruje swoim Klientom posiadanie sumy gwarancyjnej na każde zdarzenie, co skutkuje niezmiennym limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela niezależnie od ilości szkód w okresie obowiązywania polisy.

Wysokość sumy gwarancyjnej nie powinna być niższa niż 300 tys. Euro, o ile przewozy są dokonywane naczepami o ładowności powyżej 20 T.

Bardzo ważny jest również zakres terytorialny ubezpieczenia. Powinien być on zgodny ze zlecanymi kierunkami transportu. W przypadku transportu międzynarodowego należy pamiętać o krajach, do których jeździmy sporadycznie np. Skandynawia, Kraje byłego ZSRR oraz o krajach poza europejskich.

Kolejną składową OCP firmy transportowej jest rodzaj przewożonych ładunków z uwzględnieniem szczególnie cennych bądź niebezpiecznych.

Bardzo częstą występującą szkodą jest kradzież towaru (całości czy części). Właściwą ochronę zapewnia ubezpieczenie rozboju i klauzula postojowa.

Ponieważ firmy często korzystają z usług podwykonawców, należy pamiętać o dodaniu do ubezpieczenia klauzuli odpowiedzialności za podwykonawców.

Inne przydatne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia związane są z załadunkiem, rozładunkiem i rozmieszczeniem towaru czy opóźnieniem dostaw.

Naszym Klientom zalecamy też posiadanie klauzuli związanych z zabezpieczeniem i przesortowaniem towaru.

Inne ważne klauzule, które muszą znaleźć się w dobrze przygotowanym ubezpieczeniu, to: klauzula CMR, klauzula paramount czy rozszerzenie ubezpieczenia o szkody spowodowane przez imigrantów i uchodźców.

Cena polisy OCP jest mocno uzależniona od obrotów firmy – sugerujemy ich rzetelne wskazywanie. Jednak głównym czynnikiem, który określa wysokość składki ubezpieczenia, jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, który jest określony limitami, do których ubezpieczyciel odpowiada za szkodę.

Ubezpieczenia zawierane są po to, żeby chronić firmę, jej pracowników i towary w razie wystąpienia szkody. Kiedy nie występują zdarzenia losowe, ochrona wydaje się zbędnym kosztem.

Sytuacja zmienia się jednak diametralnie w przypadku konieczności likwidacji poważnej szkody. Wtedy parasol ochronny, jaki daje dobrze dobrane ubezpieczenie, staje się nieocenioną pomocą w działaniach związanych z likwidacją szkody, wypłatą odszkodowań i koniecznych napraw.

Przeczytaj też ważne informacje na temat kabotażu:

Kabotaż. Dowiedz się więcej