Background

Jak podpisać dobrą umowę ubezpieczenia?

Jak podpisać dobrą umowę ubezpieczenia?

Jak podpisać dobrą umowę ubezpieczenia?

Na rynku funkcjonuje wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych. Dodatkowo można ubezpieczyć się zarówno w punkcie agencyjnym jak i przez internet, on line.

Kolejną rzeczą jest niemal nieograniczony wybór ofert ubezpieczenia oferowany konsumentom. Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują bardzo szerokie wachlarze możliwości ubezpieczenia. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, na życie, zdrowotnych.

Biorąc pod uwagę wielość i różnorodność ofert przedstawianych przez TU – Towarzystwa Ubezpieczeniowe, klient możne nie dokonać dobrej analizy tego, co zawiera polisa ubezpieczenia. I pobieżne przeczytanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia może okazać się pułapką, którą klient odkryje w momencie wystąpienia szkody. Czasem możliwość wypłaty odszkodowania uzależniona jest od dodatkowych czynników i sytuacji.

Na co koniecznie zwrócić uwagę podpisując umowę na dane ubezpieczenie?

Na zakres ochrony ubezpieczeniowej oferowany przez dane Towarzystwo – da to wiedzę, przed czym tak naprawdę polisa nas zabezpiecza.

Dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia jest polisa wystawiana przez TU. Musi zawierać/określać

– dane obu stron zawierających ubezpieczenie,

– rodzaj składki ubezpieczenia (np. ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie),

– wymieniać świadczenia, do wypłaty których zobowiązuje się ubezpieczyciel,

– wysokość składki ubezpieczonego,

– określone zdarzenia losowe rodzące odpowiedzialność ubezpieczeniową,

– okres trwania ubezpieczenia,

– na czyją rzecz zostało ono zawarte (jeśli jest to ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej).

Żeby zawrzeć polisę, która będzie nas chroniła w określonym przez nas zakresie i obejmowała zdarzenia, na których zależy nam najbardziej, należy dokładnie czytać OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) dopytać swojego agenta o szczegóły i zapoznać się oferowanym przez towarzystwo zakresem ochrony. I oczywiście opłacać składki.

Może zdarzyć się tak, że jako konsumenci poczujemy się oszukani. Wtedy należy udać się do Rzecznika Ubezpieczonych, który rozpatrzy reklamacje i pomoże rozwiązać spór między nami i ubezpieczycielem.

Zapraszamy na stronę www.proagent.com.pl gdzie znajdziecie Państwo szeroki wybór ubezpieczeń zarówno dla klientów indywidualnych, jaki i dla małych i średnich firm.

ProAgent to multiagencja, która w swoich założeniach i misji firmy kieruje się dobrem Klienta. Zadowoleni klienci powodują wzrost motywacji do pracy i sprawiają, że praca zyskuje dodatkową wartość. Każdy może sprawdzić to sam.

A duże Firmy i Przedsiębiorstwa zapraszamy do współpracy z Professional Broker Sp. z o.o. Jak działamy dowiecie się z tego artykułu i w bezpośrednim kontakcie z nami. Zapraszamy!

 

Przeczytaj również:

Broker ubezpieczeniowy. Najważniejsze kierunki działania